SCIENTIFIC COMMITTEE

Beata Wielgus-Kutrowska, University of Warsaw 
Jan Antosiewicz, University of Warsaw
Wojciech Bal, Institute of Biochemistry and Biophysics, PAS
Piotr Bednarczyk, Warsaw University of Life Sciences
Andrzej Dobek, Adam Mickiewicz University in Poznań
Wiesław Gruszecki, Maria Curie-Skłodowska University, Lublin
Joanna Kowalska, University of Warsaw
Bogdan Lesyng, University of Warsaw
Anna Marcinkowska-Gapińska, Poznan University of Medical Science
Anna Niedźwiecka, Institute of Physics, PAS
Magdalena Stobiecka, Warsaw University of Life Sciences
Adam Szewczyk, Nencki Institute of Experimental Biology, PAS
Zbigniew Wieczorek, University of Warmia and Mazury in Olsztyn